100 ปี สืบสานและส่งต่อ

เมษายน 2022 : เดือนแห่งการสืบสานศรัทธา

นมัสการ ภาคบ่าย 2013-08-25

ศจ.วิชัย จันทร์หิรัญโชติ หัวข้อ : กลับสู่สภาพดี
เยเรมีย์ 29:11-14
โดย ศจ.วิชัย จันทร์หิรัญโชติ