100 ปี สืบสานและส่งต่อ

เมษายน 2022 : เดือนแห่งการสืบสานศรัทธา

เทศนา ภาคบ่าย 2013-08-18

ศจ.รัตน์ติกาญน์ ชุมพู หัวข้อ : พระบัญชาของพระเจ้า
มีคาห์ 6:6-8
โดย อศจ.รัตน์ติกาญน์ ชุมพู