100 ปี สืบสานและส่งต่อ

เมษายน 2022 : เดือนแห่งการสืบสานศรัทธา

เทศนา ภาคบ่าย 2013-08-11

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : โมเสส:ฉุดขึ้นมา
อพยพ 2:1-10
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน