100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

เทศนา ภาคบ่าย 2013-07-28

นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ หัวข้อ : การเตรียมตัวเพื่อการนมัสการ

โดย นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ