100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

เทศนา ภาคบ่าย 2013-07-21

อศจ.รัตน์ติกาญน์ ชุมพู หัวข้อ : จงสรรเสริญพระเจ้าในทุกโอกาส
กิจการฯ 6:16-34
โดย อศจ.รัตน์ติกาญน์ ชุมพู