100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

เทศนา ภาคบ่าย 2013-07-14

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : ลุกขึ้นเถิดคนของพระเจ้า
โยชูวา 8:10-16
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน