ก้าวต่อไป || Moving Onward

มกราคม 2022 : เดือนแห่งการสืบสานชีวิตใหม่่

เทศนา ภาคบ่าย 2013-03-10

ศจ.วิชัย จันทร์หิรัญโชติ หัวข้อ : สามใจเพื่อการยืนหยัดในยุคนี้
ยากอบ 5:7-16
โดย ศจ.วิชัย  จันทร์หิรัญโชติ