ก้าวต่อไป || Moving Onward

มกราคม 2022 : เดือนแห่งการสืบสานชีวิตใหม่่

เทศนา ภาคบ่าย 2013-02-10

อ.ประยูร ลิมะหุตะเสรณี หัวข้อ : รักวิเศษ
ยอห์น 3:16

โดย อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี