ก้าวต่อไป || Moving Onward

มกราคม 2022 : เดือนแห่งการสืบสานชีวิตใหม่่

เทศนา ภาคบ่าย 2013-01-13

คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : ชีวิตตามสั่ง
ลูกา 6:27-36

โดย คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์