ก้าวต่อไป || Moving Onward

มกราคม 2022 : เดือนแห่งการสืบสานชีวิตใหม่่

เทศนา ภาคบ่าย 2013-01-06

คศ.ดารณี วราเศรษฐ์ หัวข้อ : เปลี่ยนด้วยรัก
เอเฟซัส 3:14-21

โดย คศ.ดารณี วราเศรษฐ์