ก้าวต่อไป || Moving Onward

มกราคม 2022 : เดือนแห่งการสืบสานชีวิตใหม่่

เทศนา ภาคบ่าย 2012-12-30

คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : ความหมายของชีวิต
สดุดี 24:1-6
โดย  คศ.ทวิพงศื  พันธุพงศ์