ก้าวต่อไป || Moving Onward

มกราคม 2022 : เดือนแห่งการสืบสานชีวิตใหม่่

เทศนา ภาคบ่าย 2012-12-09

คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : คริสตมาสที่ต้องเลือก
มัทธิว 1:18-2:12
โดย  คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์