ก้าวต่อไป || Moving Onward

มกราคม 2022 : เดือนแห่งการสืบสานชีวิตใหม่่

เทศนา ภาคบ่าย 2012-12-02

ศจ.นพ.อดุลย์ วรินทรเวช หัวข้อ : จงกลับใจเสียใหม่เพราะแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว

โดย ศจ.นพ.อดุลย์ วรินทรเวช