ก้าวต่อไป || Moving Onward

มกราคม 2022 : เดือนแห่งการสืบสานชีวิตใหม่่

เทศนา ภาคบ่าย 2012-11-25

Suksa Theparee หัวข้อ : สำนึก จดจำ และขอบพระคุณ
ฟิลิปปี 1:1-11
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์