ก้าวต่อไป || Moving Onward

มกราคม 2022 : เดือนแห่งการสืบสานชีวิตใหม่่

เทศนา ภาคบ่าย 2012-11-18

Prayoon Limahutaseranee หัวข้อ : จดหมายรักจากคุก
ฟิลิปปี 1:1-11

โดย อ.ประยูร ลิมะหุตะเสรณี