ก้าวต่อไป || Moving Onward

มกราคม 2022 : เดือนแห่งการสืบสานชีวิตใหม่่

เทศนา ภาคบ่าย 2012-11-11

Surasak Kitiruangsaeng หัวข้อ : การขอบพระคุณ
สดุดี 100:1-5

โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ กิติเรืองแสง