ก้าวต่อไป || Moving Onward

มกราคม 2022 : เดือนแห่งการสืบสานชีวิตใหม่่

เทศนา ภาคบ่าย 2012-11-04

นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ หัวข้อ : การขอบพระคุณ
สดุดี 100:1-5

โดย นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ