ก้าวต่อไป || Moving Onward

มกราคม 2022 : เดือนแห่งการสืบสานชีวิตใหม่่

เทศนา ภาคบ่าย 2012-10-28

ศจ.ดร.วิชาญ ฤทธิ์นิมิต หัวข้อ : วุฒิภาวะ ความเป็นผู้ใหญ่
เอเฟซัส 4:11-16

โดย ศจ.ดร.วิชาญ ฤทธิ์นิมิต