ก้าวต่อไป || Moving Onward

มกราคม 2022 : เดือนแห่งการสืบสานชีวิตใหม่่

เทศนา ภาคบ่าย 2012-10-21

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : 3จ สำหรับการดำเนินชีวิตคริสเตียน
โคโลสี 2:6-7

โดย ศจ.สันติ แดงเรือน