100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-12-26

คศ.จิตรลดา ถาวรกุล หัวข้อ : เชื่อมั่น-ก้าวต่อไป
มัทธิว 2:10-16
โดย คศ.จิตรลดา ถาวรกุล

นมัสการภาคบ่าย