100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-10-03

ผป.ดร.ปราโมทย์ ศุภปัญญา หัวข้อ : รวมพลังแห่งกายเดียวกัน
โรม 12:3-8
โดย ผป.ดร.ปราโมทย์ ศุภปัญญา

นมัสการภาคบ่าย