100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-09-19

ผป.ธนิต ผู้พัฒน์ หัวข้อ : เครื่องนำทาง
สดุดี 119:1
โดย ผป.ธนิต ผู้พัฒน์

นมัสการภาคบ่าย