100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-08-29

ผป.ยุวดนัย มิตรกูล หัวข้อ : หญิงชูเนมกับแผนการเสริมสร้างของพระเจ้า
2 พงศ์กษัตริย์.4:8-37​
โดย ผป.ยุวดนัย มิตรกูล

นมัสการภาคบ่าย