100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-07-18

ผป.ธนิต ผู้พัฒน์ หัวข้อ : ความรื่นรมย์แห่งชีวิต
สดุดี 150:1-2
โดย ผป.ธนิต ผู้พัฒน์

นมัสการภาคบ่าย