100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-06-27

คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน หัวข้อ : อยู่ด้วยเสมอ
ผู้วินิจฉัย 7:1-7,19,22
โดย คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน

นมัสการภาคบ่าย