100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-06-20

ผป.ยุวดนัย มิตรกูล หัวข้อ : พระวิญญาณบริสุทธิ์กับลูกของพระเจ้า
เอเฟซัส 5:18
โดย ผป.ยุวดนัย มิตรกูล

นมัสการภาคบ่าย