100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-06-06

คศ.จิตรลดา ถาวรกุล หัวข้อ : ปัญญาของคริสเตียน
1 โครินธ์ 2:6-16
โดย คศ.จิตรลดา ถาวรกุล

นมัสการภาคบ่าย