100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-05-23

ผป.ดร.ก่อศักดิ์ อาชวากร หัวข้อ : รับภาระ
กาลาเทีย 6:2
โดย ผป.ดร.ก่อศักดิ์ อาชวากร

นมัสการภาคบ่าย