ก้าวต่อไป || Moving Onward

มกราคม 2022 : เดือนแห่งการสืบสานชีวิตใหม่่

เทศนา ภาคบ่าย 2012-10-07

By: Paul Smith.

Paul Smith หัวข้อ : Evangelistic mission of the Lord
มัทธิว 9:35-38

โดย อ.พอล สมิธ