100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-05-30

ผป.พัฒน์วิทย์ องค์เจริญ หัวข้อ : เราชนะ
ปัญญาจารย์ 4:9-10
โดย ผป.พัฒน์วิทย์ องค์เจริญ

นมัสการภาคบ่าย