100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-05-09

ผป.ดร.ปราโมทย์ ศุภปัญญา หัวข้อ : วิถีทางแห่งความขยันหมั่นเพียร
สุภาษิต 15:19
โดย ผป.ดร.ปราโมทย์ ศุภปัญญา

นมัสการภาคบ่าย