100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-05-02

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : สิ่งเล็กๆ ก็เป็นพรได้
ยอห์น 6:1-14
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคบ่าย