100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-04-11

ศจ.ดารณี วราเศษฐ์ หัวข้อ : ภูมิปัญญาแห่งวัย
อพยพ 18:6-12
โดย ศจ.ดารณี วราเศษฐ์

นมัสการภาคบ่าย