100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-03-28

คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน หัวข้อ : รู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ
มัทธิว 21:1-11
โดย คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน

นมัสการภาคบ่าย