100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-03-21

ผป.ผศ.ดร.ปราโมทย์ ศุภปัญญา หัวข้อ : รางวัลแห่งความขยันหมั่นเพียร
สุภาษิต 22:29
โดย ผป.ผศ.ดร.ปราโมทย์ ศุภปัญญา

นมัสการภาคบ่าย