ก้าวต่อไป || Moving Onward

มกราคม 2022 : เดือนแห่งการสืบสานชีวิตใหม่่

เทศนา ภาคบ่าย 2012-09-30

By: จักรพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล.

ศจ.จักรพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล หัวข้อ : การใหญ่สำเร็จได้
กิจการฯ 8:1, 4-8, 26-40

โดย ศจ.จักรพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล