ก้าวต่อไป || Moving Onward

มกราคม 2022 : เดือนแห่งการสืบสานชีวิตใหม่่

นมัสการ ภาคบ่าย 2020-12-13

ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : คริสต์มาสที่มีความหมาย
ยอห์น 3:16
โดย ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์

นมัสการภาคบ่าย