100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคบ่าย 2020-12-06

คศ.จิตรลดา ถาวรกุล หัวข้อ : เตรียมให้พร้อม
ลูกา 12:35-48
โดย คศ.จิตรลดา ถาวรกุล

นมัสการภาคบ่าย