100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคบ่าย 2020-11-29

คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน หัวข้อ : ไม่ลืม
ลูกา 17:11-19
โดย คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน

นมัสการภาคบ่าย