ก้าวต่อไป || Moving Onward

มกราคม 2022 : เดือนแห่งการสืบสานชีวิตใหม่่

เทศนา ภาคบ่าย 2012-09-23

By: ภากรณ์ มังกรพันธุ์.

Santi Daengruan หัวข้อ : มีกันและกัน
ยากอบ 5:13-20

โดย อ.ภากร มังกรพันธุ์