100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคบ่าย 2020-11-22

อศจ.พัดชา พรสกุลไพศาล หัวข้อ : หัวใจที่พระเจ้าพอพระทัย
โยชูวา 5
โดย อศจ.พัดชา พรสกุลไพศาล

นมัสการภาคบ่าย