100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคบ่าย 2020-10-25

ผป.พัฒน์วิทย์ องค์เจริญ หัวข้อ : ก้าวแรกของการรับใช้
2 โครินธ์ 9:10-15
โดย ผป.พัฒน์วิทย์ องค์เจริญ

นมัสการภาคบ่าย