100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคบ่าย 2020-10-18

คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน หัวข้อ : พร้อมรับใช้
มัทธิว 4:18-22
โดย คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน

นมัสการภาคบ่าย