100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคบ่าย 2020-10-04

ศจ.ดร.โพ้นนที นิตยภูมิ หัวข้อ : จะใส่ใจดูแลคนอื่นไปทำไม
กาลาเทีย 6:2, 4-5
โดย ศจ.ดร.โพ้นนที นิตยภูมิ

นมัสการภาคบ่าย