100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคบ่าย 2020-09-06

คศ.จิตรลดา ถาวรกุล หัวข้อ : แหม ข้าพระองค์รักพระธรรมของพระองค์จริงๆ
สดุดี 119:97-104
โดย คศ.จิตรลดา ถาวรกุล

นมัสการภาคบ่าย