100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคบ่าย 2020-02-16

คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน หัวข้อ : รักคืออะไร
มาระโก 2:1-5
โดย คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย