100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคบ่าย 2020-01-26

ผป.พัฒน์วิทย์ องค์เจริญ หัวข้อ : พระเจ้าแห่งโอกาส
มาระโก 16:7
โดย ผป.พัฒน์วิทย์ องค์เจริญ

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย