100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคบ่าย 2020-01-12

ศจ.ดร.โพ้นนที นิตยภูมิ หัวข้อ : ขอถามพระเจ้าและมารร้าย ในเรื่องมนุษย์
ฮีบรู 13:5, มัทธิว 28:20
โดย ศจ.ดร.โพ้นนที นิตยภูมิ

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย