100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคบ่าย 2019-12-22

คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน หัวข้อ : เตรียมรับเสด็จแบบ 3 มิติ
ฟีลิปปี 2:5-8
โดย คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย