100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคบ่าย 2019-11-24

อศจ.พัดชา พรสกุลไพศาล หัวข้อ : ผู้ที่ขอบคุณพระเจ้า
ฟีลิปปี 1:19-26
โดย อศจ.พัดชา พรสกุลไพศาล

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย